Force Feedback samochodu

Tłumaczenie

Skala główna – master scale
Skala Fx – Fx Scale
Skala Fy – Fy Scale
Skala Fz – Fz Scale
Skala Mz – Mz Scale

Wygładzenie Fx – Fx Smooth
Wygładzenie Fy – Fy Smooth
Wygładzenie Fz – Fz Smooth
Wygładzenie Mz – Mz Smooth

Kąt nachylenia wahacza – Arm Angel

Skala oddziaływania na kierownice – tych ustawień nie zmieniamy
Skala oddziaływania wzdłużnego – tych ustawień nie zmieniamy
Sztywność przy oddziaływaniu na ciało – tych ustawień nie zmieniamy
Tłumienie przy oddziaływaniu na ciało – tych ustawień nie zmieniamy

Skala oddziaływań tylnej osi – SoP Scale
Skala oddziaływań bocznych tylnej osi – SoP Lateral
Skala różnicowa w oddziaływaniu pionowym – Sop Diff
Tłumienie przy oddziaływaniu tylnej osi – SoP Damp

Wybór konfiguracji

Fy+SopLateral – najwyższa wersja

Przykład Renault Clio Cup

http://pcars.oscarolim.pt/cars/71/1/3.1.1

Nie wszystkie wartości zawsze można ustawić dokładnie. Wtedy należy wybrać najbliższą możliwą.