Ustawienia G29

Ustawienia, z których korzysta alienisko: